Geschiedenis van de Heemkring

Geschiedenis van de Heemkring

De Heemkundige Kring Neerpelt (HKN) werd opgericht in november 1983 door enkele geschiedkundig geïnteresseerden. De officiële start van Pelta Inferior met VZW-statuut dateert van 16 april 1984. Al snel werd gezocht naar een locatie. Eerst huize Heikracht en nadien de Willibrorduskapel op het Herent vanaf september 1990. Hier werd een prachtig museum uitgebouwd met archeologische vondsten uit Neerpelt.

 

 

 

Oud landbouwalaam en restanten van de Neerpeltse sigarenindustrie uit de twintigste eeuw. Heel wat oorlogsmateriaal uit de eerste en tweede Wereldoorlog.Neerpeltse geschiedenis, onderwijs, kerken en kloosters

Vanaf 1988 verscheen  er een drie maandelijks tijdschrift “het Gengske”

Eind 1993 kwam er wrevel tussen enkele bestuursleden en splitste zich een groep af.

Zij startten nadien Geschiedkundige Kring De Schans. Zij vonden hun onderkomen in enkele lokalen op de Grote Heide. Ook zij maken vanaf 2003 hun eigen tijdschrift “de Priezendoor”

Archieven waren gesplitst, maar in 2005 was er de intentie om opnieuw te gaan samenwerken

Vanaf 1 januari 2006 start dan de vernieuwde Heemkundige Kring Neerpelt terug met één nieuw eigen tijdschrift “De Drei Boge”.

Ook het archief werd nu terug samengebracht op een nieuwe locatie. Boven in het gemeentehuis hebben we twee ruimtes met archief en een heuse bibliotheek. Het museum blijft nog steeds geopend, maar wordt meestal door groepen bezocht en op afspraak. Ons archief is toegankelijk op donderdagavond van 17 tot 20 uur.

We bezitten microfilms van kerkregisters uit heel Noord Limburg.

De kerkregisters van 1654 tot 1900 uit Neerpelt.

De Burgerlijke Stand tussen 1800 en 1900.

Maar ook tot recentere datum kunnen wij u helpen. Ook heel wat bestanden uit de omliggende gemeenten zitten in Pro-gen vorm. We bezitten een collectie van 16000 bidprentjes. Verschillende duizenden doodsbrieven, tal van oude foto’s en krantenknipsels.